Normativa Inhala

Inhala Pilates és un espai pensat per a la convivència de persones regit per la tolerància i el respecte cap a un mateix i cap als altres. A més, comptem amb una normativa que fem pública tant al nostre espai web com al mateix centre per complir amb el nostre compromís de transparència.

NORMATIVA


Serveis
:

-Els serveis que ofereix INHALA estudi de pilates als seus clients han de ser reservats amb antelació.

-Les classes de mat pilates, pilates aeri, pilates amb màquines tenen una duració de 50 minuts.

-Les classes de Low Pressure Fitness tenen una duració de 40 minuts.

-L’entrada a l’estudi es farà sense calçat de carrer, a l’entrar hi ha un espai per desar el calçat.

-Es prega posar en silenci els mòbils abans de començar la classe.

-Es prega roba còmoda, treure’s les joies i no posar-se cremes corporals o perfums amb la finalitat d’evitar qualsevol incident.

-És obligatori l’ús de mitjons a les classes en grup.

-Està prohibit fumar dintre de les instal·lacions.

-Es prega puntualitat màxima, qualsevol tardança o retard eximeix al monitor de perllongar el temps de duració de la sessió.

-Les modificacions o cancel·lacions s’accepten amb tres hores d’antelació (en el cas de les classes de primera hora de dilluns s’haurà d’avisar divendres abans de les 21h). En cas contrari, es cobrarà la totalitat dels honoraris d’una sessió.

-En el cas de les classes en grup, es pot recuperar la classe, si s’ha avisat de l’anul·lació amb antelació (tres hores mínim), si hi ha lloc en altres grups i dintre del mes en curs.

-Inhala estudi de pilates no es responsabilitza dels objectes perduts a les instal·lacions.

-Les classes grupals es faran amb un mínim de tres alumnes, de no ser així, el centre pot tancar el grup anunciant-lo amb anterioritat i reubicant els alumnes a altres grups.

-Els menors de 18 anys deuen estar autoritzats per pare, mare o tutor legal, omplint una autorització i assumint totes les responsabilitats sobre el menor, eximint INHALA estudi de pilates.

-Es reserva el dret d’admissió.

Validesa i normes de consum:

-Els abonaments deuen fer-se efectius abans de la primera classe.  Les mensualitats s’ abonaran entre l’1 i el 5 del mes en curs.

 -Per entrar a una classe grupal en funcionament és obligatori fer una classe personal per tal de no limitar el treball de la resta d’alumnes.

-En el cas de les classes grupals, si es causa una baixa temporal (vacances, malaltia o motius personals) es pot abonar la quota de manteniment de plaça (50% de la quota mensual per cada mes de baixa) Caldrà comunicar-ho abans de finalitzar el mes en curs.

-Hauran de pagar matrícula (40€) els alumnes que no abonin la quota de manteniment de plaça i els que es donin de baixa total.

-Els abonaments són nominals, intransferibles i no reemborsables.

-Els abonaments de 10 sessions tenen una caducitat de 4 mesos desde la seva adquisició. Els de 5 sessions de 2 mesos desde la seva adquisició.

-Es pot paralitzar un abonament en cas de malaltia o lesió amb la presentació de la baixa mèdica contant a partir de la data de notificació per part de l’alumne al centre.

-En el cas de baixa de l’activitat, s’haurà de comunicar abans del dia 20 del mes (ja abonat) en curs.

-L’impagament de qualsevol quota suposa la pèrdua de tots els drets adquirits a la inscripció, així com la plaça.

-Queda reservat el dret de revisar i actualitzar aquesta normativa i les tarifes de preus.

-L’adquisició d’un abonament o el pagament d’una mensualitat impliquen l’acceptació d’aquesta normativa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *